Naše webové stránky sú vo vývoji.
Na tejto doméne však už nájdete aktuálne informácie
a publikácie CEM.

Partnerom CEM v projektovej a publikačnej činnosti je Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy