Naše webové stránky sú vo vývoji.
Na tejto doméne však už nájdete aktuálne informácie
a publikácie CEM.

PhDr. Peter Obdržálek, PhD. - poverený vedením CEM  
e-mail: Peter.Obdrzalek@fm.uniba.sk


doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. - koordinátorka rozvojového projektu CEM

e-mail: Katarina.Gubiniova@fm.uniba.sk