Naše webové stránky sú vo vývoji.
Na tejto doméne však už nájdete aktuálne informácie
a publikácie CEM.

Informačné listy CEM prinášajú monotematické štúdie a aktuálne novinky k rôznym témam riadenia a rozvoja vysokých škôl.