Naše webové stránky sú vo vývoji.
Na tejto doméne však už nájdete aktuálne informácie
a publikácie CEM.

Centrum edukačného manažmentu (CEM) vzniklo v závere roku 2016 pri Fakulte managementu Univerzity Komenského 

v Bratislave. 


Poslaním CEM je predovšetkým vedecká, analytická a tiež informačná činnosť v oblasti riadenia a rozvoja terciárneho vzdelávania.

Na tejto predbežne zriadenej webovej stránke Vám sprístupňujeme aktuálne materiály CEM a ďalšie relevantné informácie pre  odbornú komunitu aj širšiu verejnosť so záujmom o oblasť vysokoškolských politík a manažmentu vysokých škôl.